Vse stvari, ki se zgodijo, nikoli ne nehajo trajati. Naša percepcija se sicer odmika od njih naprej po časovni osi s hitrostjo, nam znano kot svetlobna, dogodki pa ostajajo večno in nepremično zasidrani na njej. Vsi prostori, ki so kdaj obstajali, vsi občutki, vse vonjave in barve, niso zapisani zgolj v naših individualnih spominih, ampak jih zamrznjene in resnične za nas hrani tudi tkanina samega prostor-časa.

 

 

Osnovno šolo lahko dojemamo kot edinstveno točko srečanja treh časovnih osi: otrok, učiteljev in staršev. Kljub temu, da se več let srečujejo vsakodnevno, bi si težko bile med seboj bolj različne. Prvim se zdi obdobje osnovne šole večno; čas pred njim ne obstaja, čas za njim je nepredstavljiv. Za druge traja objektivno dlje, vso delovno dobo, a je speljano na rutinski ritem služba-dom-služba-dom-vikend. Še najpreprosteje je za starše: želijo si le, da bi čim manj trajalo in da bi se čim uspešneje končalo.

Spomin je osnovni medij za shranjevanje znanja. Medijev za podajanje tega znanja je več, eden izmed njih pa je tudi objekt šole z vsemi prostori in predmeti, ki jih najdemo v njem. Če vemo, da vse preminule stvari še vedno trajajo, potem lahko sklepamo tudi, da vse bodoče stvari obstajajo že sedaj. Kako naj torej odvedemo načrtovano šolo iz naših že doživetih spominov na njo?

 • dia01
 • dia02
 • dia03
 • dia04
 • dia05

NOVA ŠOLA IN NOVA LAVRICA

S stanovanjskimi objekti, ki se gradijo v neposredni bližini šole, se Lavrica iz samostojne vasi izven Ljubljane počasi preobraža v njeno satelitsko spalno naselje. Da bi se izognila usodi mnogih podobnih vasi, ki jih je urbanizacija Ljubljane oropala lastne identitete ali pa jih celo čisto pogoltnila, mora Lavrica zgraditi novo in močno podobo samostojnega naselja, nekakšnega vrtnega mesta na južnem robu Ljubljanske kotline.

Predlagana šola ima ambicijo postaviti temeljni kamen te nove identitete Lavrice. Vsi programi so zato postavljeni v enoten volumen, brez običajnega drobljenja na posamezne mase (telovadnico, prvo triado, ostale triade). Rezultat je skoraj 100m dolg objekt, ki v kraju vzpostavlja novo merilo in mu daje novo samozavest. Šola bo v zavesti ljudi predstavljala nov center kraja in njegovo najbolj zanesljivo orientacijsko točko.

OBLIKOVANJE STAVBNE MASE

Šola, ki od daleč daje videz močne in trdne inštitucije, se z bližine prikaže kot prijazna demokratična ustanova, ki se na mestih, kjer je to potrebno, priklanja, umika ali steguje, odpira ali zapira, vse v cilju zagotoviti svojim uporabnikom čim večje lagodje in jih nuditi zaščito pred zunanjimi vplivi.

V parih potezah se stroga masa s konzolami in zajedami popolnoma zmehča, s čemer nastanejo novi in nepričakovani zunanji prostori, namenjeni učencem: velik pokrit prostor pred vhodom, manjši prostor pred izhodom na vrt, ločeni terasi za drugo in tretjo triado, dodatna zunanja vadbena površina na strehi telovadnice in terasa za likovno učilnico s pogledom na šolski vrt.

Tovrstno oblikovanje mas označuje glavni vhod v stavbo in izhod na vrt, hkrati pa izpostavi tudi dva programa šole - knjižnico na vhodni in prostore za učitelje na zahodni fasadi - kot protiutež masam telovadnic na severu in velikim fasadnim površinam učilnic na jugu stavbe.

 • img01
 • img02
 • img03
 • img04
 • img05
 • img06
 • img07
 • img08

DOSTOPI IN ZUNANJE POVRŠINE

Šola je umeščena v približno sredino parcele, kar omogoča uporabo zunanjih površin ob vseh njenih straneh. Površine okoli šole so jasno ločene na zunanji poljavni del, namenjen dostopom in dovozom, ter na varovan ograjeni del, namenjen šolski in obšolski uporabi učencev. Vse površine okoli šole ustrezajo zahtevam po površini oziroma jo celo presegajo.

Dostop do šole je možen samo iz ene dovozne ceste na vzhodni strani parcele. Iz te ceste so zato urejeni tako dostopi za učence, učitelje in obiskovalce, kot tudi gospodarski dovoz in intervencijske poti.

Na površinah pred šolo sta urejena tudi dva parkirna žepa, s skupaj 22 novimi parkirišči, namenjenimi učiteljem in obiskovalcem šole. Parkirna žepa sta ločena od dovozne ceste, zato je dostop do teh parkirišč zelo enostavno moč kontrolirati s pomočjo dveh dvižnih ramp.

PROGRAM

Linearna zasnova objekta pogojuje tudi linearno zasnovo programa. Iz severa proti jugu si sledijo:
Telovadni del šole z veliko telovadnico v pritličju, malo telovadnico za ples in namizni tenis v prvem nadstropju in dodatno zunanjo vadbeno površino na strehi velike telovadnice (drugo nadstropje)
Servisno-upravni del šole s servisnimi prostori v pritličju in prostori za učitelje v prvem nadstropju
Osrednji del šole z jedilnico in obema vhodnima avlama v pritličju in knjižnico v nadstropju
Učilnice

Vsa nadstropja so dobro povezana med seboj z vertikalnimi komunikacijami, enakomerno razporejenimi vzdolž celotne dolžine šole. S severa proti jugu si sledijo:
stopnišče ob telovadnici, namenjene zgolj povezavi med različnimi telovadnimi nivoji (veliko telovadnico, malo telovadnico ter zunanjo telovadno površino na strehi velike telovadnice)
stopnišče za učitelje
glavno šolsko stopnišče z dvigalom
pomožno šolsko stopnišče (neposredno povezuje učence prve triade s knjižnico, ostalim pa služi kot dodatno požarno stopnišče)

PRVA TRIADA
Prostori prve triade predstavljejo ločen sklop znotraj celotne stavbe, lociran na južnem delu pritličja. Vhod je iz skupnega pokritega prostora pred šolo. Učilnice so razporejene okoli enonadstropne vhodne avle. Obračajo se proti jugu in zahodu, imajo izhod neposredno na šolsko dvoriščem kjer jim pripada jim lasten zunanji prostor s kompleksno igralno enoto. Z ostalimi prostori šole je prva triada povezana preko glavne šolske avle, s knjižnico pa tudi neposredno preko pomožnega stopnišča. Vsi hodniki pred vsemi učilnicami so širine 240cm.

DRUGA IN TRETJA TRIADA
Učenci druge in tretje triade vstopajo v prostore šole preko glavne vhodne avle, ki predstavlja osrednji prostor šole, in se delno razteza preko vseh treh etaž. Vhodna avla se navezuje na vse ostale prostore šole, namenjene učencem: jedilnico, telovadnico, knjižnico v prvem nadstropju in učilnicami.

Matične učilnice druge triade (4. in 5. razred) so v prvem nadstropju in se obračajo proti jugu in delno zahodu. Učencem druge triade pripada terasa na zahodnem delu stavbe. Predmetne učilnice (6.-9. razred) so razporejene vzdolž vzhodne in zahodne fasade šole. Učencem tretje triade pripada terasa na južnem delu šole, likovni učilnici pa še dodatna terasa nad prostori za učitelje. Vsi hodniki pred vsemi učilnicami so širine 240cm.

V drugem nadstropju so urejeni še trije dodatni prostori za učence - učilnica na prostem v nepokritem sredinskem atriju, večnamenski prostor (razstavišče) in manjši klubski prostor (namenjen šolskemu radiu in podobnim dejavnostim).

 • fsd
 • pr01
 • pr02
 • pr03
 • pr04
 • pr05
 • s01
 • s02
 • s03
 • tl00
 • tl01
 • tl02

KONSTRUKCIJSKA ZASNOVA OBJEKTA

Konstrukcija objekta je klasična skeletna armirano betonska z betonskimi stebri, med katerimi so lahke predelne stene. Protipotresno varnost zagotavljajo posamične AB stene debeline 20cm postavljene v konstrukcijskih oseh. Zaradi velike dolžine je objekt dilatiran v prečni osi med glavno vhodno avlo in jedilnico. Betonske plošče so debeline 30cm, kar omogoča izvedbo konzol brez dodatnih nosilcev, mestoma pa so lahko plošče tudi tanjše. Stebri v pritličju morajo biti dimenzij vsaj 30x45 v pritličju in prvem nadstropju, ter 30x30 v drugem nadstropju.

Objekt je temeljen na temeljni plošči debeline 40cm z ojačitvami v konstrukcijskih oseh. Glede na nosilnost tal se lahko uporabi tudi dodatne temeljne pilote.

Izjemo v konstrukcijskem sistemu predstavlja velika telovadnica, katere streho nosi enostavno jekleno paličje, na katerega je v prečni steni položena Hi-Bond pločevina z ulitim betonom, tako da se lahko streha uporabi tudi kot nova telovadna površina.

STROJNE INŠTALACIJE

Za učilnice in knjižnico je predvideno prisilno prezračevanje z dovodom in odvodom zraka iz prostorov. Tudi za telovadnico in garderobe je predvideno prisilno prezračevanje z dovodom in odvodom zraka. Sanitarije se prezračuje podtlačno z odvodom zraka.

Transmisijski izračun toplotnih izgub se izdela z upoštevanjem minimalne zunanje računske temperature -13°C in normalnega položaja zgradbe. Posamezne temperature prostorov bodo izbrane v skladu s predpisi ter po potrjeni projektni nalogi.

Predvidene temperature za zimsko obdobje:
stopnišča - hodniki 20°C
učilnice 21°C
kabineti 21°C
knjižnica 21°C
telovadnica 18°C
garderobe 22°C
sanitarije 20°C
tuši 24°C
pomožni prostori 20°C

Relativne vlažnosti v prostorih ni potrebno kontrolirati.

Ogrevna voda se pripravlja v toplotni podpostaji. Predvideni so regulacijski krogi za radiatorsko ogrevanje, talno ogrevanje in direktni krog za ogrevanje zraka v prezračevalnih napravah -klimatih. Predvideno je radiatorsko ogrevanje učilnic, knjižnice in kabinetov. V telovadnici se predvidi talno ogrevanje s sistemom poda za telovadnice in klasično talno ogrevanje v garderobah in vhodni avli.

{mosmap address='Lavrica, 1000 Ljubljana, Slovenia'|zoom='14'|zoomType='Large'|zoomNew='1'|showMaptype='1'|align='left'| overview='1'|text='<div style=width:200px;height=40px;>Lavrica</div>'}


velikost šole: Dva oddelka na generacijo
20 učilnic (6 matičnih učilnic prve triade, 4 matičnih učilnic druge triade, 10 predmetnih učilnic), knjižnica, velika in mala telovadnica, jedilnica s kuhinjo, prostori za učitelje
projektna ekipa: Ivo Buda, Tomaž Krištof, Manfredo Bianchi, Meta Zupančič

etažnost: P+2
površina parcele: 8.270 m2
zazidana površina: 2.750 m2
površina dvorišč: 5.520 m2
zunanje športne površine: 2.200 m2
neto notranja površina: 4.880 m2
konstrukcija: Skeletna armirano betonska, streha telovadnice jeklena

 
Povezave:

http://ec2.it/ivobuda/projects/92262-Osnovna-sola-Lavrica/images

http://europaconcorsi.com/albo/93-Ordine-degli-Architetti-Pianificatori-Paesaggisti-e-Conservatori-della-Provincia-di-Trieste/projects/92262-Osnovna-sola-Lavrica

http://www.archilovers.com/p23193/Osnovna-sola-Lavrica

 

All the things that happen, do not stop. Our perception is away from them, but the facts remain motionless and anchored on the timeline. All the places that ever existed, all the feelings, all the scents and colors, are not enrolled only in our individual memory, but frozen the very fabric of space-time.

The Elementary school can be seen as a unique meeting point of three time axes: children, teachers and parents. Despite several years of daily meetings, it would be hard to think of each other more distant worlds. First, during the period of primary school for boys, the time seems nonexistent past and the future is unimaginable.