Zaradi lege je Glavni trg eden osrednjih mestnih prostorov. Še bolj pomembna pa je zgodovinska podoba tega mestnega predela, ki se je skozi stoletja dopolnjevala, a nikoli bistveno spremenila. Predlog si prizadeva obstoječo podobo brati in jo zgolj popraviti,dopolniti in vplesti v širše območje mesta. Celovitost prenove je torej v odkrivanju kvalitet, ki so v prostoru že prisotne, v razumevanju sprememb, ki so nastajala skozi razna obdobja, ter nato ustvariti primerne razmere zato da bodo te kvalitete in spremembe jasno prikazane.

 

Vključitev novega akvarija v mestni park obravnavamo zrcalno, tako da vključimo park v akvarij. Dinamika narave, sprememba letnih časov, dogajanja v parku odsevajo na steklenih zrcalnih površinah nove arhitekture. Tako nastane stik med dvojnostjo dinamičnega okolja in statične krožno zasnovane arhitekture, koža-površina objekta pa prejme nase del realnega prostora ki jo obdaja.

 

 

Ureditev območja Cukrarne temelji na razmišljanju o simbolni povezavi med prostorom in vsebino, ki zapolnjuje ta prostor, med objektom in inštitucijo, katere podobo predstavlja njegova fasada. Ta povezanost naj se bi čutila v novih urbanističnih potezah, ki naj bi izhajale iz obstoječega urbanega tkiva in nadgradila njegove značilnosti in odlike. Koncept, ki izhaja iz oblik mesta, je enostaven in obvladljiv, hkrati pa nudi nepričakovane geometrije: enostavni in elegantnimi volumni se prepletajo z igrivimi odprtimi prostori. Odprti prostori so za meščane kraj stika s mestom, kjer pogledi se odprejo in fantazija je prosta, kjer ni še vse dorečeno in zaključeno. Definirajo jih oblikovno raznoliki objekti, vsak s svojo pojavnostjo odigra svojo vlogo in pokaže svoje značilnosti: simetričnost in monumentalnost, transparentnost in svetlost, igrivost in dinamičnost.

Lokvanj zaplava nad vodo in ustvari poseben introvertiran svet. Cvet nam nudi jasno definiran naraven odprt prostor. To je postalo izhodišče naše naloge: objekt Kolezija se dvigne nad mestom in ustvari doživljajski ločen prostor. V ta prostor vpeljemo športen program in postane nosilec dogodkov in aktivnosti v naravnem okolju. Športne dejavnosti in igranje otrok postanejo spremljajoča vsebina prerojenega naravnega ambienta.

 

 

Šola nastane kot igra železarske in jeklarske industrije, ki se razvija na Koroškem že od leta 1620. V projekt so vključene strukture in možnosti, ki jih ponuja jeklena konstrukcija, ter arhitekturni elementi, ki se navezujejo na oblike stroja (cevi, požarne stopnice). Objekt si prizadeva navdušiti učence za nadaljne tehnične igre in raziskave na najbolj neposreden način - tako da sam postane predmet raziskovanja in občudovanja.

 


Vse stvari, ki se zgodijo, nikoli ne nehajo trajati. Naša percepcija se sicer odmika od njih naprej po časovni osi s hitrostjo, nam znano kot svetlobna, dogodki pa ostajajo večno in nepremično zasidrani na njej. Vsi prostori, ki so kdaj obstajali, vsi občutki, vse vonjave in barve, niso zapisani zgolj v naših individualnih spominih, ampak jih zamrznjene in resnične za nas hrani tudi tkanina samega prostor-časa.